top of page

ERASMUS+ PROGRAM

Erazmus+ je jedan od najvećih programa EU koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Nastao je 2014. godine, a od 2019. godine Srbija je ravnopravna članica sa zemljama EU za učešće u ovim projektima. Od 2021. godine naša država je ušla u novi sedmogodišnji period sprovođenja programa koji će trajati do 2027. godine.

Opšti cilj Programa je da, kroz celoživotno učenje, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinaca u oblasti obrazovanja, obuka omladine i sporta.


Provođenje vremena u drugoj zemlji sa ciljem učenja, odnosno usavršavanja i rada trebalo bi da postane standard, kao i poznavanje dva strana jezika pored maternjeg. Na taj način Program značajno doprinosi održivom rastu, kvalitetnijim radnim mestima i socijalnoj koheziji, podstiče inovacije i premošćavanje jaza u znanju, veštinama i kompetencijama u Evropi.

PROJEKAT „EVROPSKI MOST TURIZMA“

Projekat „Evropski most turizma“ je osmišljen sa ciljem realizacije stručne prakse u oblasti
turizma u španskom gradu Malaga u trajanju od 21 dan. Projekat uključuje mobilnost 10 učenika
trećeg i četvrtog razreda smera turističko-hotelijerski tehničar uz pratnju dva nastavnika. Tokom
sprovođenja projekta, primenjivaće se načela dobrog upravljanja, transparentnosti i dostupnosti
podataka i načelo participativnosti. O stečenim kompetencijama, znanjima i veštinama učenika,
svedočiće Europass dokument koji će biti dat svim učenicima u projektu nakon završetka stručne prakse.
Osim same mobilnosti, projekat uključuje niz pripremnih aktivnosti koje će učesnicima olakšati
boravak i rad u inostranstvu i to pet radionica koje uključuju pripremu učenika u smislu učenja
stranih jezika, psihološku i kulturološku pripremu, prevenciju rizika, info radionice, susrete sa roditeljima. Uz sve navedeno, pristupiće se organizaciji putovanja, smeštaja i fakultativnih aktivnosti za učesnike u projektu.
Posebna pažnja posvećena je izradi plana diseminacije rezultata projekta kojim se namerava da
se pozitivna iskustva i ishodi projekta prenesu na strukovne škole ali i ostale relevantne subjekte
u zajednici. Značajan napor uložiće se i u promociju projekta u medijima. Spajanje iskustva i
evropskih manira, omogućio bi rast i razvoj turizma u našoj regiji i uvođenje evropskih metoda
kroz praktičnu nastavu. Izvođenjem prve generacije turističko-hotelijerskih tehničara sa
evropskim iskustvom škola bi dobila evropsko ruho.

bottom of page